Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Warmtepompen

WARMTE
UIT LUCHT, AARDBODEM EN WATER

Voor welke milieubron u uiteindelijk ook kiest, het basisprincipe is bij lucht, aardbodem en water hetzelfde.

Warmtepompen werken met een koudemiddel dat aanvankelijk een temperatuur van -5°C tot -10°C heeft. Met behulp van de warmte uit de milieubron wordt het opgewarmd waardoor het verdampt. Het nu gasvormige koudemiddel wordt in de compressor gecomprimeerd. Daardoor loopt de temperatuur op tot max. 70 °C. In de condensor wordt de warmte ontnomen teneinde haar voor het verwarmen en voor het opwarmen van het tapwater te gebruiken. Daardoor koelt het koudemiddel af en wordt weer vloeibaar. De druk wordt bijgevolg lager waardoor de temperatuur weer op -5°C tot -10°C daalt. De cyclus begint weer van voren af aan.

Warmtepompen zijn in feite in nieuwe techniek gebaseerd op een vertrouwd principe. Want zij functioneren precies zoals een doodnormale koelkast – alleen in dit geval andersom.

 • VOORDELEN

  • Een zeer goede verhouding tussen toegevoerde en gewonnen energie.
  • Geringe stookkosten dankzij kosteloze milieu-energie.
  • Schone energiedrager – de schoorsteen wordt overbodig.
  • Reversibele warmtepompen maken in de zomer een gecontroleerde koeling van het gebouw mogelijk.
  • Fossiele hulpbronnen worden ontzien.
  • Klimaatvriendelijke techniek.
  • Stroom wordt steeds meer regeneratief en daarmee tevens de warmtepomp.
  • Bijzonder efficiënte werking bij oppervlakteverwarming (vloer- of wandverwarming).
  • Perfect te combineren met een thermisch zonne-energiesysteem of een zonnestroom systeem.
  • De basis voor een energie neutraal woonconcept.
 • NADELEN

  • Bij een Water/Water warmtepomp is het installeren afhankelijk van de lokale omstandigheden (bijv. de kwaliteit van het grondwater of de bodemgesteldheid).
  • Aan het begin relatief hoge kosten (later echter een groot besparingspotentieel).
  • Bij lucht/water-warmtepompen kan er door de ventilator geluid ontstaan (om hinder te voorkomen is het essentieel dat de luchtstroom niet richting een dicht bijstaande muur of object wordt gericht).